Mobilní aplikace
Stáhněte si mobilní aplikaci a objednejte si jednoduše a rychle naše služby.
 
Zákazníci
 
Platební karty

MasterCard Visa

 

Ceník

Cena za přistavení vozu pro službu CityTaxi odvoz vozu na území hl. města Prahy činí 40,00 CZK

Cena za přistavení vozu pro službu CityTaxi odvoz vozu mimo území hl. města Prahy činí 60,00 CZK

Cena za 1km jízdy činí 30,00 CZK

Čekání účtujeme až po 5ti minutách a to za každou minutu čekání 5,00 CZK

City2Citytaxi
 
Sociální sítě