Mobilní aplikace
Stáhněte si mobilní aplikaci a objednejte si jednoduše a rychle naše služby.
 
Zákazníci
 
Platební karty

MasterCard Visa

 

Firmy

Pro naše smluvní partnery z řad podnikatelů, firem a státních institucí máme připraven sofistikovaný produkt s názvem Citytaxi Business.
Nabízíme nejen služby taxi, ale též službu přepravu nákladu, přepravu vozu a V.I.P. CityTaxiService.
Služby Citytaxi Business můžete využít i v dalších městech.
Díky tomuto produktu máte své finance vydané za taxislužbu 100% pod dohledem.
Autorizace jízdy je náležitě chráněna před zneužitím
Veškerou administraci uživatelských účtů si provádíte sami on-line na našich webových stránkách.
Velmi detailní přehledy jízd máte k dispozici on-line ve formátu .xls, .csv.
Náklady můžete mít rozúčtovány na provozovny, nákladová střediska, ….
Získáte zvýhodněnou sazbu jízdného.
Nepožadujeme zálohy na odebrané služby.
Nepožadujeme minimální plnění.
Systém je možné modifikovat na základě Vašich specielních požadavků.
Zveřejnění v sekci „Reference“ je s Vaším svolením.

Více informací, včetně cen za poskytované služby, Vám sdělí lokální obchodní zástupce, nebo přímo ředitel firmy. Váš požadavek proto prosím zašlete na operator@citytaxi.cz.

City2Citytaxi
 
Sociální sítě